Từ điển thành phần

Trang chủTừ điển thành phần

Cetyl alcohol

Cồn béo được sử dụng làm chất làm mềm, chất nhũ hóa, chất làm đặc, và chất vận chuyển đối với các thành phần khác. Có thể thu được tự nhiên, như cồn béo của dừa, hoặc được tổng hợp hóa học. Thành phần này không gây kích ứng và không liên quan đến cồn SD, cồn biến tính hoặc ethyl alcohol.

Tìm kiếm thành phần
Bài viết mới
Tìm các cửa hàng phân phối Tegoder gần nhất
Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.