Từ điển thành phần

Trang chủTừ điển thành phần

Hydrogenated lecithin

Dạng được hydro hóa của thành phần giao tiếp tế bào – lecithin. Có thể có nguồn gốc thực vật, động vật (lòng đỏ trứng) hoặc được tổng hợp hóa học. Xem lecithin và hydrogenated olive oil (dầu oliu được hydro hóa).

Tìm kiếm thành phần
Bài viết mới
Tìm các cửa hàng phân phối Tegoder gần nhất
Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.