Tra cứu thành phần

A

Arginine- () Xem thêm
Amino acid- () Xem thêm
Avocado- () Xem thêm
Arbutin- () Xem thêm
Aloe vera (lô hội)- () Xem thêm
Allantoin- () Xem thêm
AD-3A (Acetyl Dipeptide-3)- () Xem thêm
Acetyl glutamine- () Xem thêm

B

Butylene glycol- () Xem thêm
Bisabolol- () Xem thêm
Borage seed oil (dầu hạt borage)- () Xem thêm
Bilberry (việt quất đen)- () Xem thêm
Bakuchiol (bakuchiol)- () Xem thêm

C

Chamomile- () Xem thêm
Cetyl alcohol- () Xem thêm
Collagen (soluble collagen)- () Xem thêm
Chondrus crispus (Chondrus crispus extract)- () Xem thêm

D

Dầu Olive- () Xem thêm

E

Enzyme- () Xem thêm
Evening primrose oil (Dầu dạ anh thảo)- () Xem thêm
Encapsulated vegetable stem cells- () Xem thêm
Elastin (hydrolyzed elastin)- () Xem thêm

F

Ferulic acid- () Xem thêm
Fullerene (fullerenes)- () Xem thêm
Fermented folic acid (vit. B9)- () Xem thêm

G

Glyceryl dipalmitate- () Xem thêm
Glycerin- () Xem thêm
Growth factors (Yếu tố tăng trưởng)- () Xem thêm
Grape seed oil (dầu hạt nho)- () Xem thêm
Glycolic acid (glycolic acid)- () Xem thêm

H

Hydroquinone- () Xem thêm
Hydrogenated lecithin- () Xem thêm
Hyaluronic acid- () Xem thêm

I

Indian pennywort stem cells- () Xem thêm

J

Jojoba- () Xem thêm

K

Kim Cương đen- () Xem thêm

L

Liquorice extract (Glycyrrhiza glabra root extract)- () Xem thêm
Lactobionic acid (lactobionic acid)- () Xem thêm

M

Matrikins (palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-7)- () Xem thêm

O

Organic silicon (methylsilanol mannuronate)- () Xem thêm
Oats (yến mạch)- () Xem thêm

P

Phaseolus lunatus (Phaseolus lunatus seed extract)- () Xem thêm

S

Squalene- () Xem thêm

T

Truffles (nấm cục đen)- () Xem thêm

U

Ubiquinone (ubiquinone)- () Xem thêm

V

Vitamin K (Phytonadione epoxide)- () Xem thêm
Vitamin F (glyceryl linoleate, glyceryl linolenate, glyceryl arachidonate)- () Xem thêm
Vitamin E (tocopheryl acetate)- () Xem thêm
Vitamin complex A+B5+B8+E+F- () Xem thêm
Vitamin C- () Xem thêm
Vitamin B5 (panthenol)- () Xem thêm
Vitamin B3 (niacinamide)- () Xem thêm
Vitamin B complex- () Xem thêm
Vitamin A (retinyl palmitate)- () Xem thêm

W

Witch hazel water (Hamamelis virginiana water)- () Xem thêm